UGDYMAS

"Mažųjų Spinduliukų" ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa sudaryta remiantis švietimo ir mokslo ministerijos pateiktomis rekomendacijomis. O pats ugdymo procesas remiasi Prof.  H. Gardnerio daugialypio intelekto teorija.